اطلاعات الکترونیکی مربوط به نفس تازه

ردیف

عنوان

آدرس الکترونیکی

1

آدرس سایت ماهنامه

www.nafasetaze.ir

2

آدرس وبلاگ ماهنامه

http://nafasetaze.persianblog.ir/

3

آدرس پست الکترونیکی ماهنامه

nafas413@gmail.com

4

آدرس پست الکترونیکی مدیر مسئول

Mostafa_abedy@yahoo.com

5

آدرس پست الکترونیکی سردبیر

hoseinsabzevari@yahoo.com

6

آدرس پست الکترونیکی  طراح و مدیر اجرایی

sobh195@gmail.com

/ 0 نظر / 29 بازدید