آغاز یک راه

سلام

آمده ایم تا در مسیری گام برداریم که به اندیشه و فطرت آدمی ختم می شود

آمده ایم دل در گرو کسانی بسپریم که می خواهند بدانند و دانستن را مقدم بر هر چیز دیگر می دانند.

امده ایم تا در کنار ههم فعل خواستن را صرف کنیم و به توانستن برسیم

آمده ایم تا دست در دست هم دهیم و عاشقانه دانسته های خویش را به اشتراک بگذاریم

آری امده ایم تا در هوای مه گرفته و دوداندود جامعه امروز به همت نفسهای پاک شما پاک طینتان و روشن ضمیران نفسی تازه کنیم و در بیشه زار عشق نابتان، اکسیژن ناب زندگی را در ریه های خود به جریان بیندازیم

ای همنفس!

کمک کن در فضای بیکران نگاهت نفسی تازه کنیم و تازه نفس در این جاده پر پیچ و خم زندگی حرکتی دوباره  را به اغاز بنشینیم.

/ 1 نظر / 11 بازدید
عاشق ولایت

اگر میشه به جای وبلاگ سایت بزنید یا علی