تازه نفس آمده‌ایم تا نفس تازه کنیم. در حالی پا به عرصه فرهنگ نوشته می‌نهیم که چندی پیش برخی ابراز نگرانی می‌کردند که نکند نفس مطبوعات به شماره افتاده باشد! اما ما آمده‌ایم تا اثبات کنیم هیچ‌گاه نخواهیم گذاشت حتی لحظه‌ای پرچم حق و راستی و عدالت بر زمین افتد. و هماره از دل و جان مدافع حق و حقیقت و حقانیت , ولایت هستیم. زبان چرب نداریم و تملق نمی‌دانیم.
در عمل، ولایی هستیم و پایبند به قانون اساسی. و در چارچوب قانون  نگاهی رو به جلو داریم و بر پیشرفت و توسعه همه جانب ایران اسلامی تمرکز می‌کنیم که چطور و چگونه می‌توان حقوق ملت و شهروند ایرانی را احقاق حق نمود و آمده‌ایم تا همیشه فرمان ماهنامه «نفس تازه» را بر مدار حق برانیم و از چرخش‌های مرسوم چپ و راست پرهیز نماییم. خود را مبرا از هرگونه ادعای واهی و بی‌اساس و غیر حق می‌دانیم و می‌خواهیم سلامت حرف بزنیم و حرف سالم را اشاعه دهیم که ترویج حق، یک وظیفه است لیکن شایعه پراکنی و رواج ناراستی و دروغ‌پردازی، بسیار ناپسند و مذموم.
آمده‌ایم؛

1 ـ بدون توجه به خط مشی‌های سیاسی، مستقل، منطقی و رفتاری مبتنی بر عقلانیت بگوییم که حدود و ثغور حرفه‌ای ما را قانون تعیین می‌کند.
2 ـ همیشه و در همه حال، حامی و پشتیبان ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی باشیم که رنگ مورد علاقه ما، رنگ سبز ولایت، رنگ سفید صلح و عدالت و رنگ سرخ دفاع و شهادت است.
3 ـ مدافع حق و حقانیت باشیم هرچند متحمل ضرر و زیان شویم.
4 ـ احقاق حقوق شهروندی و دفاع از حقوق ملت را به عنوان رکن پایه قوای حرکتی نشریه در عمل به اثبات برسانیم.
5 ـ تا عدالت‌خواهی در همة زمینه‌ها خصوصاً حوزه فرهنگ را که مطالبه اصلی نشریه است، به دور از هرگونه آلایندگی، پیاده‌سازی کنیم.
6 ـ تا از دیگران انتقاد سازنده کنیم چرا که نقد منطقی را بهترین خدمت ارزنده برای مخاطبان نشریه می‌دانیم.
تازه نفس آمده‌ایم تا بمانیم و هر ماه، در کنار یارانی چون شما نفس تازه کنیم!